google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Hedersprisen


Kristent Radioforums Hederspris utdeles hver gang forumet har sitt landsmøte, d.v.s. annenhvert år. Vi er interessert i å få inn forslag på personer som kunne være fortjent å få denne utmerkelsen. 


Her kan du lese statuttene for hedersprisen og send gjerne inn forslag til juryen ved å benytte lenken nedenfor.


Statutter for Kristent Radioforums hederspris: 

1. Prisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme den kristne lokalradioens rolle og betydning i samfunnet.

2. Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

3. Prisen deles ut i forbindelse med Kristent Radioforums konferanse annenhvert år.

4. Styret i Kristent Radioforum nedsetter en jury som foretar utvelgelse. Juryen skal være etablert seks måneder før mulig prisutdeling. Juryen konstituerer seg selv.

5. Kandidater til Kristent Radioforums hederspris kan foreslås av styret, medlemmer eller andre. Forslag skal være skriftlig og begrunnet, og juryen i hende åtte uker før konferansen. 


Du kan sende inn ditt forslag her: Hedersprisforslag
Eller du kan sende inn ditt forslag sammen med påmeldingen til radiokonferansen i september.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016