google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Kristent Radioforum støtter Medietilsynet


Kristent Radioforum har sendt brev til Medietilsynet etter artikkel med overskriften ”Frykter at nisjeradioer presses ut”.

Kristent Radioforum, med sine 43 medlemmer der de fleste er nisjeradioer, har med glede merket seg artikkelen med overskriften ”Frykter at nisjeradioer presses ut”. Artikkelen står på Medietilsynets hjemmeside og er et intervju med rådgiver Lars Erik Krogsrud.
Vi har særlig merket oss følgende uttalelse: ”Medietilsynet vil følge utviklingen nøye når det gjelder bevisste forsøk på å presse nisjekanaler ut av sendenettene.”

Bakgrunnen for dette er at allmennradiokonsesjonærer kan fristes til å skru opp prisene for leie av senderanlegg, eller gjennom organisatoriske hindringer sørger for at nisjekanaler ikke kan benytte seg av sendenettet. Medietilsynet har også mottatt meldinger om at nisjeradioer på ulike måter er bedt om å søke seg til en annen frekvens.

I artikkelen står det: ”Slike scenarier er bekymringsfulle, og aller mest fordi nettopp nisjeradioenes mange fasetter og ikke-kommersielle virksomhet er selve garantien for mangfold i radiotilbudet”.
Kristent Radioforum har også fått melding om større aktører som truer med å skru leieprisen opp på dagtid for selv å kunne disponere primetime.

Vi er glade for at Medietilsynet tar tak i dette, og har tillit til at tilsynet følger saken opp.

Arvid Lodden
Leder Kristent Radioforum


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016