google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Hederspris til Johnn Hardang

Johnn Hardang hedersprisJohnn (Ravnkilde) Hardang er tildelt Kristent Radioforums hederspris 2013. Johnn Hardang er radiopastor og leder for P7 Kristen Riksradio. Han har tidligere arbeidet som bibellærer, forkynner og rektor ved Bildøy Bibelskole. Johnn lager programserien Vindu mot livet som sendes fem dager i uken på lokalradioer landet over og på nettradio. Mange setter også stor pris på programserien «Sanger vi aldri glemmer».

Prisen ble delt ut på Kristen Radiokonferanse i Ålesund lørdag 17. august. Medlem i juryen Vigleik Brekke sa under utdelingen at Johnn Hardang er radiopastor i vid betydning.

– Han bruker en tredel av sin arbeidstid på reisevirksomhet, med bibelhelger og evangeliserende møter rundt i landet. Her møter han lytterne og bygger et fellesskap rundt radioforkynnelsen, sa Brekke.

I begrunnelsen for prisen heter det at Johnn Hardang ikke har begrenset seg til radio, men bruker av sitt programstoff i tv-program og i en omfattende bokproduksjon. Forkynnere og folk flest har god nytte av at mye programstoff til søndagens prekentekster foreligger både på CD og i bokform. Johnn har hatt stor betydning for kristne radioer i Norge gjennom konkret arbeid for å få radioer etablert og forsynt med innhold.

I juryen for Kristent Radioforums hederspris sitter Geir Magnus Nyborg, Ragnar Sjølie og Vigleik Brekke.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016