google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Forhandlingene med Tono 2


Info fra Lokalradioforbundet og forhandlingene med Tono.


Her er info fra Lokalradioforbundet og forhandlingene med Tono den 27/11-17:

Vi har i dag hatt en nytt forhandlingsmøte med TONO. Det har vært mange av dem uten at det har ført fram, men nå er begge parter innstilt på at det før jul må foreligge en løsning mellom forbundet og TONO.

Hvis det ikke inntreffer må vi vurdere alternativer til fortsatte møter og forhandlinger. Det er fastsatt nytt og siste møte tirsdag 5. desember. Vi finner det derfor ikke riktig i dag å spekulere over hva som er alternativene, men heller at vi gjør et siste forsøk på en omforent løsning.

En eventuell løsning må bygge på at lokalradio ikke kan betale mer per lytter enn det de nasjonale kanalene P4 og Radio Norge betaler. Tono har gitt uttrykk for at de forstår lokalradios økonomiske utfordringer og situasjon. En løsning må finnes i dette skjæringspunktet.

Vi har tatt opp med TONO ar vi er ikke er komfortable med de brev de har sendt til våre medlemmer den siste tiden. De har lovet at dette skal opphøre, så lenge vi fortsatt har en mulighet for å finne en løsning.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon senere.

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016