google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Digitalradio Norge informerer lokalradio.no


Flere lokalradioer har lenge etterlyst konkret informasjon om DAB. Det går på alt fra hvor mye det koster å komme seg på DAB til hvordan det fungerer. 

Nå har Radio.no, nettsiden til Digitalradio Norge, laget en omfattende artikkel om lokalradio og DAB.

Mari Hagerup i Digitalradio Norge sier til lokalradio.no at de har lagt ut denne artikkelen for å prøve å konkretisere hva som må til for lokalradioer for å sende på DAB.

– Det er viktig at lokalradioene får informasjon om hva DAB-overgangen vil bety for dem. Digitaliseringen av norsk radio vil innebære endringer for noen, men ikke for alle, og derfor er det viktig at man vet mest mulig om det som skal skje i årene fremover. I noen områder er det nå tildelt konsesjon for å sette opp digitale lokalnett – i andre områder er det ikke det. Vi er inne i en periode der lokale DAB-nett er under utvikling og i prøvedrift, og der lokalradioene kan lære mer om hvordan DAB vil fungere for dem, sier Mari Hagerup.

-Det er særdeles viktig at alle lokalradioene får trygge rammevilkår og en sikker overgang til DAB, hvis de ønsker å gå over til DAB. Mange får også fortsette på FM,  mens noen kanskje vil se at det å sende på internett gir god oppslutning. Det viktige er at lokalradioen lever videre også etter teknologiskiftet, fortsetter kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge, Mari Hagerup til lokalradio.no

Du finner artikkelen her.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016