google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

2 medlemsradioer har fått midler fra Medietilsynet


Midler til kompeptansehevende tiltak i lokalkringkasting er tildelt. Tildelingen gjelder andre søknadsomgang i 2008, og det er tildelt snaue 800 000 kroner fordelt på 39 tiltak.

2 av våre medlemsradioer har fått tilskudd.

Radio Sentrum i Ålesund hadde søkt om kr 25.000 til kompetansehevende tiltak og Radio Filadelfia i Drammen hadde søkt om støtte på kr 21.080 til «Kurs for telefonvakter for omsorgsprogram og deres møte med mennesker i krise».

Det er flott og se at begge disse søknadene er innvilget og at det er mulig å få støtte også for «våre» radioer.

Les mer på medietilsynets hjemmesider: http://www.medietilsynet.no/


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016