google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Sakliste årsmøte

Velkommen til årsmøte i Kristent Radioforum! 

Sted: Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen

Tid:   Torsdag 21/10 kl. 10


Sakliste:

Sak 01/2021  Konstituering
                     Årsmøtet konstituerer 1 ordstyrer, 1 referent og 2 protokollunderskrivere.

Sak 02/2021  Styrets årsmelding for 2020. 
                     Årsmelding for virksomheten presenteres.

Sak 03/2021  Årsregnskap for 2020. 
                     Årsregnskapet for 2019 og 2020 presenteres.

Sak 04/2021  Fastsetting av medlemskontingent for 2022
                     Årsmøtet skal hvert år fastsette neste års medlemskontingent,
                     de siste år har denne vært på kroner 900,-.

Sak 05/2021  Valg

                     Alle styremedlemmer står på valg i år. Det velges 3 styremedlemmer for 2 år, 
                     og 2 varamedlemmer for 1 år. Kandidater til styret presenteres under årsmøtet.

Sak 06/2021  Samtale om arbeidet
                     Styreleder innleder kort til samtale og ordet blir gitt fritt.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016