google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Referat fra årsmøte i Kristent Radioforum 2021

Next


Årsmøte i Kristent Radioforum 2021 ble avviklet på Gardermoen den 20. – 22. oktober. Samlingen dette året var lagt til Comfort Hotel Runway, på Gardermoen.


Det var lagt opp til et program med faglig input, godt åndelig samvær og gode rom for det sosiale.
Det var f.eks. en 
Intimkonsert med Arvid Pettersen og band på onsdag kveld.

Selve årsmøtet ble holdt torsdag formiddag der i alt 23 delegater var samlet fra lokalradioer i det ganske land. Nordligste deltager var fra Alta og ellers spredte det seg utover fra nordvestlandet, vest-, sørvest- sør- og østlandet, og  til østsiden av Oslofjorden.
Det nye styret for Kristent Radioforum ble valgt under årsmøtet og det ble følgende personer:


Ut gikk tidligere styreleder Kenneth Hjortland (P7),og de to nye som kom inn var 

Ole Kristian Sameien (P7) og Ole André Eliassen (Radio MG)De som fortsatte i styret var Sølvi Olimb (Radio Øst), Tollef Byrkjedal (pTro) og Bjørn Inge Sagstad (pTro).

Før lunch på torsdag under radiokonferansen var det en samtalesesjon om arbeidet i våre lokalradioer.


Etter lunch ble det også tid til et par faglige foredrag.
Det første var ved Tor Kristian Gulbrandsen, som hadde "formidling i radio" som tema. Han har en fortid i NRK med 15 års engasjement der.Det andre foredraget var ved
Einar Martre fra TV-Inter, der han bl.a. kom inn på dette med å presentere "Den gode historien" når man planlegger innhold i radio.


Det var også satt av tid til sosialt samvær der man fikk mulighet til å dele erfaringer og til å komme med spørsmål om radioarbeidet.

Siste dagen inneholdt en liten samling etter frokost der Ole Kristian Sameien holdt en andakt der han pekte på at vår oppgave er å dele evangeliet og at vi ikke skal skamme oss for det.


Her kommer noen flere bilder fra denne årskonferansen i Kristent Radioforum på Gardermoen.

   

 

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016