google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Program

Previous
Next

Årsmøteprogram for Kristen Radioforum 2020 

Fredag

18:00 Middag

20:00 Sosial samling


Lørdag

08:00 Fleksifrokost

10:00 Morgensamling

10:30 Foredrag, v/ Tor Kristian Guldbrandsen. Tema: Formidling i radio 

12:00 Oppdatering fra de ulike medlemmene. 5 minutt pr aktør

13:00 Lunch

14:00 Årsmøte

15:00 Kaffe

15:30 Foredrag, v/ Ingvald Andre Kårbø

17:00 Mulighet for samtaler og gruppemøter

19:00 Middag

21:00 Sosial samling


Søndag: 

08:00 Fleksifrokost

10:00 Møtesamling

11:00 Ferdig


(Med forbrhold om endringer av programmet)


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016